شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

out of world

+ [وبلاگ] دلم داغونه
out of world
چون دل تنگ شدم دراين شب هاي دلتنگي
out of world
دلتنگ کساني که دلتنگم مي شدند
درب کنسرو بازکن برقی
out of world
رتبه 0
0 برگزیده
738 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
out of world عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top